Kyros Darksan - “KYROS“

Hunting examination, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011
Kyros Darksan: I. price

obr. Farbiarske skúšky duričov
obr. Hunting examination
obr. Hunting examination
obr. Hunting examination
obr. Hunting examination
obr. Hunting examination
obr. Hunting examination
obr. Hunting examination
obr. Hunting examination
obr. Hunting examination, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

Hunting examination, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

obr. Hunting examination, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

Hunting examination, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

obr. Hunting examination, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

Hunting examination, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

obr. Hunting examination, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

Hunting examination, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

obr. Hunting examination, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

Hunting examination, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

obr. Hunting examination, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

Hunting examination, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

obr. Hunting examination, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

Hunting examination, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

obr. Hunting examination, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

Hunting examination, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

obr. Hunting examination, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

Hunting examination, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011


©2010 – 2020 Darksan kennel