Kyros Darksan - “KYROS“

Farbiarske skúšky duričov, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011
Kyros Darksan: I. cena

obr. Farbiarske skúšky duričov
obr. Farbiarske skúšky duričov
obr. Farbiarske skúšky duričov
obr. Farbiarske skúšky duričov
obr. Farbiarske skúšky duričov
obr. Farbiarske skúšky duričov
obr. Farbiarske skúšky duričov
obr. Farbiarske skúšky duričov
obr. Farbiarske skúšky duričov
obr. Farbiarske skúšky duričov, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

Farbiarske skúšky duričov, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

obr. Farbiarske skúšky duričov, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

Farbiarske skúšky duričov, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

obr. Farbiarske skúšky duričov, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

Farbiarske skúšky duričov, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

obr. Farbiarske skúšky duričov, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

Farbiarske skúšky duričov, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

obr. Farbiarske skúšky duričov, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

Farbiarske skúšky duričov, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

obr. Farbiarske skúšky duričov, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

Farbiarske skúšky duričov, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

obr. Farbiarske skúšky duričov, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

Farbiarske skúšky duričov, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

obr. Farbiarske skúšky duričov, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

Farbiarske skúšky duričov, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

obr. Farbiarske skúšky duričov, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011

Farbiarske skúšky duričov, Dolný Kubín - Záskalie: 17.9.2011


©2010 – 2020 Darksan kennel